Kriminologiska biblioteket

I anslutning till Brottspåföljdsområdets utbildningscentral betjänar kriminologiska biblioteket, vars tjänster är avsedda för studerande och personal inom brottspåföljdsområdet och för andra intresserade av litteratur inom området.

Publicerad 11.5.2022