Kriminologiska biblioteket

Kriminologiska bibliotekets specialområden utgörs av verkställighet av straff, fångvård, kriminologi, kriminalvård, brottsbekämpning och offerforskning.

Samlingen innehåller ca 20 000 bok- och 150 tidningstitlar. Materialdatabasen finns under Aineistohaku (Materialsökning).

Biblioteket betjänar i synnerhet anställda och studerande inom brottspåföljdsområdet. De kan låna böcker och tidskrifter, söka information och anlita fjärrtjänsten. Bibliotekets samlingar är tillgängliga för alla. Dessutom har biblioteket läsesalar, datorer och en kopieringsmaskin som kunder kan använda. Priserna på tjänsterna finns i prislistan.

Om du vill bekanta dig med biblioteket ska du avtala om besöket med personalen.


 
Publicerad 21.4.2020