Kriminologiska biblioteket

I anslutning till Brottspåföljdsområdets utbildningscentral betjänar kriminologiska biblioteket, vars tjänster är avsedda för studerande och personal inom brottspåföljdsområdet och för andra intresserade av litteratur inom området.

Specialområden för vårt bibliotek utgörs av verkställighet av straff, fångvård, kriminologi, kriminalvård, brottsbekämpning och offerforskning. Samlingen omfattar cirka 20 000 boktitlar och cirka 100 regelbundet utkommande tidskrifter och deras arkiv. Du kan undersöka material som utlånas via materialsökningen (Kalteri.verkkokirjasto.fi) . Bibliotekets samlingar är tillgängliga för alla som behöver information. Dessutom har kunderna tillgång till läsesalar och kunddatorer.

Våra kunder har också tillgång till e-biblioteket Ellibs (Ellibslibrary.com) .

Se låneinstruktioner och tjänsternas priser .

Om du vill bekanta dig med biblioteket eller få användarnamn för e-biblioteket, vänligen kontakta vår personal: krilokirjasto(at)om.fi.

Varje månad presenterar vi ett verk från vårt bibliotek på vår Facebook-sida .

Publicerad 11.5.2022