Framsida » Bibliotek » Utlåning

Utlåning

Bibliotekets användare ska fylla i en kundinformationsblankett där de förbinder sig att följa bibliotekets regler. Personuppgifterna kontrolleras utifrån identitetsbevis .

En del av materialet, bland annat tidskrifter, lånas inte ut.

I allmänhet är lånetiden 28 d. Kursböcker lånas endast till studerande inom brottspåföljdsområdet, och lånetiderna för dem varierar mellan 14 och 120 d. När lånetiden går ut kan lånet förnyas, förutsatt att ingen reserverat kursboken.

Material kan sökas under Aineistohaku (Materialsökning).

 
Publicerad 15.6.2017