Framsida » Bibliotek » Prislista

Prislista

Kopior och fax (inkl. moms 22 %) Kopior A4 självbetjäning 0,20 €
Kopior A3 självbetjäning 0,40 €
Kopior A4 betjäning 0,70 €
Kopior A3 betjäning 0,90 €

Fax inrikes 1 sida 2,00 €
följande sidor 1,00 €

Fax utrikes 1 sida 3,00 €
följande sidor 1,50 €

Fjärrtjänst
Fjärrlån inrikes 7,00 € /volym
Fjärrlån utrikes 10,00 € /volym

Icke-returnerat material För icke-returnerat, försvunnet eller skadat biblioteksmaterial debiteras gängse bokhandelspris eller uppskattat värde utökat med anskaffningskostnader på 10,00 €.

Postningskostnader (inkl. moms 22%) För alla avgiftsbelagda leveranser debiteras postningskostnader, minst 2,00 €
Avgifter tas ut för bibliotekets avgiftsbelagda tjänster av alla biblioteksanvändare utom anställda vid justitieministeriet samt ämbetsverk och inrättningar inom justitieministeriets förvaltningsområde.

 
Publicerad 15.6.2017