Kontaktuppgifter

Vår telefonväxel i Tavastehus 0295 50 4000
Information Dickursby 029 56 65068
Besöksadress: Fernissagatan 2A, 01300 VANDA
Postadress: PB 41 01301 VANDA
E-post: rskk(at)om.fi

Kriminologiska biblioteket, tfn 029 56 65054
E-post: krilokirjasto(at)om.fi
Personalens kontaktuppgifter finns under RSKK > personal

 
Publicerad 14.11.2018