Sök till utbildningen

Det finns två ansökningstiderna för utbildningen varje år. Nästä ansökningstid är 12.-31.8.


Ansökan med elektronisk blankett

Den elektroniska ansökningsblanketten (på finska) aktiveras på den här sidan . Ansökan ska vara framme före slutet av ansökningstiden.

När du fyller i ansökningsblanketten behöver du noggranna uppgifter om examina som du avlagt och om längden på dina anställningsförhållanden. Kontrollera uppgifterna i intygen så att de blir korrekta och exakta. Vi behandlar inte ansökningar som är bristfälligt ifyllda. När du kommer till konditionstestet ska du ta med dig kopior av arbets- och examensintyg som nämns i ansökningsblanketten.

Om du under ansökningstiden arbetar inom brottspåföljdsområdet och uppfyller inträdeskraven , fyller du i punkterna 1-3 i ansökningsblanketten och fortsätter till punkt 6.

Efter ansökningsskedet

Efter ansökningstiden kallas ett antal sökande som beslutas separat varje år till ett konditionstest . Alla sökande som redan arbetar inom brottspåföljdsområdet får delta i testet, för övriga sökande inverkar den tidigare arbetserfarenheten och utbildningen på avancemanget.

De som klarar konditionstest bjuds in till lämplighetstest och det slutliga urvalet görs efter Supos säkerhetsbedömning. De som väljs ut för utbildning från januari-februari 2024-ansökan, börjar sina studier hösten 2024.Publicerad 12.5.2023