Väktare som yrke

Väktaren sörjer för samhällets, fängelsepersonalens och fångarnas säkerhet. Väktaren deltar i allt högre grad även i rehabilitering såsom missbrukararbete och handledning av fångarnas fritidsverksamhet. Som väktare kan man utföra påverkande, pålitligt och meningsfullt arbete för säkerheten i samhället. Ofta används också den gamla yrkestiteln fångvaktare istället för väktare.

Publicerad 11.5.2022