Utbildning inom brottspåföljdssektorn

Nästä antagning till examensinriktad utbildning inom brottspåföljdssektorn kommer att publiceras senare.

Utbildningen inom brottspåföljdssektorn förnyas i samverkan med yrkeshögskolan Laurea och byggs upp enligt tvåstegsmodell. Reformen ger flera studerande inom brottspåföljdssektorns examensinriktade utbildning möjlighet att via en separat ansökan komma in på yrkeshögskolan Laurea och där fortsätta sin utbildning. Studierna leder till socionomexamen inom brottspåföljdssektorn.

Examen inom brottspåföljdssektorn ger behörighet för övervaknings- och handledningsuppgifter inom sektorn. Utbildningens omfattning är 90 studiepoäng och den varar i 16 månader.

Utbildningen ger studerandena färdigheter för en målinriktad, säker och effektiv straffverkställighet som tar hänsyn till individens mänskliga värdighet och rättigheter. Examen består av grundstudier, yrkesstudier, lärdomsprov och valfrias studier.

Kunskapsområdena för yrkesstudierna är

  • • lag och etik
  • • rehabilitering och handledning
  • • övervakning och säkerhet.

Utbildningen byggs upp av ett antal perioder av närstudier och inlärning i arbetet. Närstudierperioderna anordnas vid Brottspåföljdssektorns utbildningscentral i Dickursby i Vanda. Inlärningen i arbetet tar ca 9 månader och närstudieperioderna respektive ca 7 månader. Under inlärning i arbetet förvärvar studeranden erfarenhet av slutna och öppna fängelser i enlighet med sin individuella inlärningsplan.

Studeranden blir även bekant med arbetet som utförs vid byråerna för samhällspåföljder. En viktig förutsättning för att utbildningen ska kunna slutföras är att studeranden har möjlighet resa till andra orter för att där genomföra perioderna av inlärning i arbetet.

Med undantag för den första, orienterande perioden betalas studerandena lön för perioderna av inlärning i arbetet. För närstudieperioderna kan studeranden beviljas studiestöd.

Efter grundstudierna sker separat ansökning till yrkeshögskolan där studierna fortsätter. Socionomexamen på yrkeshögskolan Laurea ger färdigheter för handlednings , chefs- och sakkunniguppgifter inom sektorn. Den separata antagningen äger rum under hösten 2019 och studierna på Laurea inleds i januari 2020. Läs mer under fortbildning.

 
Publicerad 17.6.2019