Examensutbildning

Examensinriktad utbildning inom brottspåföljdsområdet ger behörighet till övervaknings- och handledningsuppgifter i fängelser och på byråer för samhällspåföljder. Examensbeteckningen är vakt.

Publicerad 11.5.2022