Framsida » Bibliotek » Informationssökning och fjärrtjänst

Informationssökning och fjärrtjänst

Informationssökning

Informationssökning i bibliotekets informationskällor görs endast på tjänstens vägnar för anställda inom brottspåföljdsområdet. Studerande instrueras i informationssökning relaterad till studierna.

Fjärrtjänst

Biblioteket förmedlar fjärrlån endast på tjänstens vägnar för anställda inom brottspåföljdsområdet.

Från bibliotekets samlingar skickas fjärrlån och kopior till andra bibliotek. I fjärrtjänsten iakttas allmänna gällande anvisningar för fjärrtjänster.

Fjärrtjänsten är avgiftsbelagd verksamhet, priserna finns i prislistan.

 
Publicerad 15.6.2017