Framsida » Publikationer

RSKK:s publikationer

Sedan 2007 har publikationerna utgetts i RSKK:s publikationsserier.

Publikationer kan beställas via nätbutiken http://rskk.juvenes.fi/fi/

De senaste publikationerna (från och med 2007)

Före 2007 utgavs publikationerna i VHKK:s (Fångvårdens utbildningscentral) publikationsserier.
Förfrågningar om dessa publikationer kan riktas direkt till RSKK.

Publikationer 1977–2006 i alfabetisk ordning

 
Publicerad 15.6.2017