Antagning av studerande till examensinriktad utbildning inom brottspåföljdssektorn 2020

Publicerad 10.9.2019

Tidsschema

Ansökningstiden börjar den 2 januari och går ut den 28 januari 2020.

Ansökningsblanketten blir tillgänglig på Brottspåföljdssektorns utbildningscentrals webbplats www.rskk.fi.

Psykologiska test, gruppuppdrag och konditionstest anordnas den 25 till 28 februari 2020 i Dickursby i Vanda. Det tar sammanlagt ca 8 timmar.

Personlig intervju och litteraturprov anordnas vecka 17 i Kuopio, Tammerfors och Vanda.

Intervjun tar ca 30 minuter och litteraturprovet ungefär 2 timmar. Allt som allt blir det ca 5 timmar.

Antagningen av nya studerande sker veckan 19/20. Beslutet meddelas sökanden personligen via e-post.

För ytterligare information omantagning och utbildning gå till examensutbildning.