Antagning av studerande till examensinriktad utbildning inom brottspåföljdssektorn 2019

Publicerad 28.12.2017  Uppdaterad 30.11.2018

Tidsschema

Ansökningstiden börjar den 2 januari och går ut den 27 januari 2019.

Ansökningsblanketten blir tillgänglig på Brottspåföljdssektorns utbildningscentrals webbplats www.rskk.fi.

Psykologiska test, gruppuppdrag och konditionstest anordnas den 25 till 28 februari 2019 i Dickursby i Vanda. Det tar sammanlagt ca 8 timmar.

Personlig intervju och litteraturprov anordnas vecka 15 i Kuopio, Tammerfors och Vanda.

Intervjun tar ca 30 minuter och litteraturprovet ungefär 2 timmar. Allt som allt blir det ca 5 timmar.

Antagningen av nya studerande sker veckan 18/19. Beslutet meddelas sökanden personligen via e-post.

För ytterligare information omantagning och utbildning gå till examensutbildning.