Öppet hus i Brottspåföljdssektorns utbildningscentral 26.8.2017 kl. 10-16

Publicerad 16.8.2017  Uppdaterad 17.8.2017

Sista helgen i augusti 25−26.8.2017 finns det möjlighet att få en allsidig bild av den finländska brottspåföljdssektorn. Under helgen blir det öppet hus på fängelserna i Övertorneå, Tavastehus, S:t Michels och Kylmäkoski och på byråerna för samhällspåföljder i Tammerfors och S:t Michels. Även i Joensuu presenteras verksamheten inom brottspåföljdssektorn på butiken som visar och saluför produkter som är tillverkade på våra anstalter. Huvudevenemanget hålls på Brottspåföljdssektorns utbildningscentral i Vanda lördagen den 26 augusti 2017 kl. 10−16.

Adress: Brottspåföljdssektorns utbildningscentral, Fernissagatan 2, Vanda

Tid: 26.8.2017 kl. 10–16

Program: Ett flertal experter inom arbetet med samhällspåföljder och i fängelser samt en fängelsehund medverkar. Möjlighet att köpa fängelsets produkter. Teckningstävling och servering för barn. Programmet varvas med musikföreställningar och rundvandringar i lokalerna där utbildning för fängelseyrken sker och kontoret för Nylands byrå för samhällspåföljder.

Tidsschema

10.00 Dörrarnas öppnas

10.30 Generaldirektör Esa Vesterbacka välkomnar besökarna

11.00 Generaldirektören öppnar en utställning om kriminalvårdens historia och utveckling

11.30 Informationsinslag om utbildningen inom Brottspåföljdssektorn

12.00 Informationsinslag om projektet Vankeusaika mahdollisuutena – Fängelsetiden som en möjlighet

12.15 Utbildning i användning av maktmedel uppvisas

13.15 Informationsinslag om det finländska systemet med samhällspåföljderna

14.15 Utbildning i användning av maktmedel uppvisas

16.00 Dörrarnas stängs

Kontaktpersoner:

Brottspåföljdsmyndigheten: kommunikationschef Pilvi Isotalus, tel. 050 331 0067, pilvi.isotalus(at)om.fi

Utbildningscentralen: överlärare Pekka Sass, tel. 050 310 4942, pekka.sass(at)om.fi