Pressmeddelanden

13.10.2017
»

Utbildningen inom brottspåföljdsbranschen reformeras och byggs upp enligt tvåstegsmodell. Detta sker i samverkan med Brottspåföljdssektorns utbildningscentral och yrkeshögskolan Laurea. Som ett resultat av reformen får flera studerande inom brottspåföljdssektorn möjlighet att via en separat ansökan komma in på vidareutbildning som sker i yrkeshögskolan Laurea.

Publicerad 28.12.2017