Påbyggnadsutbildningin inom brottspåföljdsområdet

RSKK:s utbildningscentral ordnar kompletterande utbildning som förutsätts inom brottspåföljdsområdet för alla som arbetar inom området. Den kompletterande utbildningens innehåll, mål och metoder stöder kärnuppgifterna inom brottspåföljdsområdet. Den bidrar också till anställdas utvecklingen i yrket och på arbetsplatsen.

Utbildningens temaområden

1. Ledning och samarbetsförmåga
Introduktion av nya anställda och arbete som tjänsteman.

2. Närarbete
Växelverkan och klientarbete vid verkställighet av straff.

3. Programarbete
Program som minskar risken för återfall.

4. Säkerhet
Individens och arbetsplatsens säkerhet och maktmedel.

5. Styrning av verksamheten
Centralförvaltningens utbildning i aktuella ärenden. 
Publicerad 28.12.2017