Brottspåföljdsområdets utbildningscentral är Brottspåföljdsmyndighetens riksomfattande enhet. Utbildningscentralen grundades 1976. Utbildningscentralen ordnar examensutbildning relaterad till brottspåföljdsområdet och utbildning som upprätthåller, kompletterar och ökar yrkeskompetensen. Det kriminologiska biblioteket verkar i anslutning till utbildningscentralen.

Brottspåföljdsområdets utbildningscentral ordnar i samarbete med läro- och forskningsanstalter den högsta yrkesutbildningen inom brottspåföljdsområdet och deltar aktivt i utvecklingen av arbetslivet på området och i utbildningen, utvecklingen och bedömningen av program som siktar på att minska återfall i brottslighet.

Utbildningscentralen är också en nordisk informationscentral på området och deltar planmässigt och aktivt i internationellt samarbete för utbildning inom brottspåföljdsområdet.

Tillbaka till början |