Aineistokokeen materiaalit on julkaistu

Julkaistu 10.3.2020  Päivitetty 24.3.2020

Rikosseuraamusalan tutkinnon valintakoe jatkuu soveltuvuus- ja aineistokokeella

Aineistokokeen materiaalit on julkaistu.

Aineistokokeen valintakoemateriaalina on kaksi artikkelia, jotka käsittelevät rikosseuraamustyön eri puolia. Artikkelit ovat:

• Sasu Tyni (2011) Rikosseuraamusasiakkaiden uusintarikollisuus. Teoksessa "Rikosseuraamustyön kehittämisen kysymyksiä", Acta Poenologica 2/2011.

• Jari Ihalainen, Sampo Järvelä, Lasse Rautniemi (2011) Lainrikkojan integraatio – mistä ja mihin. Teoksessa "Rikosseuraamustyön kehittämisen kysymyksiä", Acta Poenologica 2/2011.

Valmistautuminen

Hakijan tulee lukea artikkelit perusteellisesti läpi, jotta syntyy kokonaiskuva siitä, mitä artikkelit käsittelevät. Myös artikkeleissa käytetyt käsitteet tulee oppia, jotta pystyy kertomaan mitä erilaisilla rikosseuraamusalaan liittyvillä käsitteillä tarkoitetaan. Koe sisältää lyhyitä käsitteiden määrittelykysymyksiä sekä noin yhden sivun mittaisen esseekysymyksen.

Päivitys 24.3.2020; muutoksia aineistokokeen toteuttamisessa. Aineistokoe järjestetään verkossa reaaliaikaisena keskiviikkona 22.4. klo 10-14. Haastattelut on koronariskin vuoksi peruttu. Katso tarkka ohjeistus alla olevasta linkistä.