Erillishaku rikosseuraamusalan sosionomikoulutukseen Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksesta (RSKK) valmistuneille

Julkaistu 28.8.2019

Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksesta (RSKK) valmistuneet tai syksyllä 2019 valmistuvat opiskelijat voivat hakea Rikosseuraamusalan sosionomikoulutuksen tutkinto-opiskelijaksi syksyn 2019 erillishaussa. Rikosseuraamusalan koulutus (monimuotototeutus) alkaa tammikuussa 2020. Koulutukseen on 30 aloituspaikkaa.

Erillishaku on tarkoitettu RSKK tutkinnon suorittaneille hakijoille, joilla on myös muu toisen asteen tutkinto suoritettuna. Hakukelpoisuuden antavat Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksessa (RSKK) suoritetut tutkinnot (Rikosseuraamusalan tutkinto 90 op / Vankeinhoidon perustutkinto 53 ov / Vankeinhoitotutkinto 36 ov) + muu toisen asteen tutkinto (esim. ammatillinen perustutkinto tai ylioppilastutkinto).

Hakukelpoisuus ja esivalinta

Syksyn erillishaussa käytetään esivalintaa, jonka kriteerinä on rikosseuraamusalan tutkinnon opinnäytetyön arvosana. Opinnäytetyön arvosanan perusteella kutsutaan valintakokeeseen vähintään kaksinkertainen määrä hakijoita aloituspaikkoihin nähden eli 60. Hakijalla tulee kuitenkin olla vähintään opinnäytetyön arvosana 3, jotta se voidaan esivalinnassa hyväksyä. Opinnäytetyön arvosanana HYV vastaa arvosanaa 3. Hakija ilmoittaa opinnäytetyön arvosanan hakulomakkeella.

Osoittaakseen hakukelpoisuuden, hakijan tulee liittää kopio rikosseuraamusalan tutkintotodistuksesta ja muusta toisen asteen tutkintotodistuksesta hakulomakkeelleen. Syksyllä 2019 valmistuvat liittävät kopion viimeisimmästä opintosuoriteotteestaan hakulomakkeelleen. Liitteet tulee toimittaa 25.9.2019 klo 15.00 mennessä. Vain hakukelpoisuuden osoittaneet hakijat kutsutaan valintakokeeseen. Syksyllä rikosseuraamusalan tutkintoon valmistuvien opiskelijavalinta on ehdollinen, kunnes lopullinen tutkintotodistus on tarkastettu. Syksyllä valmistuvien tulee toimittaa kopio tutkintotodistuksestaan viimeistään 31.12.2019 mennessä Laurean hakijapalveluihin.

Erillishaun valinnoissa noudatetaan Sosiaali- ja terveysalan terveydelliset vaatimukset ohjeistusta.

Valintakokeen pisteytys on 0p - 60p, jossa 30 pistettä on alin hyväksytty pistemäärä. Hakijan tulee suorittaa kaikki valintakokeen osiot hyväksytysti (esivalinta ja soveltuvuusarviointi) tullakseen valituksi. Opiskelijat valitaan valintakokeen pisteiden perusteella. Opiskelijavalinta on ehdollinen, kunnes hakija on näyttänyt alkuperäisen tutkintotodistuksensa Laurean hakijapalveluihin viimeistään 9.12.2019 mennessä.

Aikataulu:

• Hakuaika 4. - 18.9.2019. Haku päättyy haun viimeisenä päivänä klo 15. Hakulomake täytetään osoitteessa www.opintopolku.fi

• Hakukelpoisuuden osoittavat todistusliitteet toimitetaan Laurea hakijapalveluihin viimeistään 25.9.2019 klo 15.

• Soveltuvuusarviointi toteutetaan Laurean Tikkurilan kampuksella 22. – 24.10.2019. Valintakokeen päivämäärät täsmentyvät hakuajan päättymisen jälkeen, jolloin on selvillä valintakokeisiin kutsuttavien määrät

• Valinnantulokset julkaistaan viimeistään ke 29.11.2019.

• Opiskelupaikka pitää ottaa vastaan viimeistään 9.12.2019.

• Syksyllä 2019 RSKK:n tutkintoon valmistuvat toimittavat liitteen tutkintotodistuksestaan viimeistään 31.12.2019 mennessä