Tutkintohaku etenee; aineistokoe ja haastattelut viikolla 15

Julkaistu 8.3.2019

Aineistoartikkelit julkaistaan Rskk:n kotisivuilla viikolla 11

Rikosseuraamusalan tutkintohaku etenee kohti aineistokoetta ja henkilökohtaisia haastatteluja. Haastattelut pidetään kolmella paikkakunnalla, Kuopiossa, Tampereella ja Vantaalla viikolla 15. Aineistokokeen valintakoemateriaalina on kaksi artikkelia, jotka käsittelevät rikosseuraamustyön eri puolia. Artikkelit julkaistaan viikolla 11 (11.-15.3.2019).
Artikkelit tulee lukea perusteellisesti läpi, jotta hakija saa kokonaiskuvan siitä, mitä artikkelit käsittelevät. Artikkeleissa käytetyt käsitteet tulee opetella hyvin, jotta hakija pystyy kertomaan, mitä erilaisilla rikosseuraamusalaan liittyvillä käsitteillä tarkoitetaan. Koe sisältää lyhyitä käsitteiden määrittelykysymyksiä sekä noin yhden sivun mittaisen esseekysymyksen.