37 uutta virkamiestä valmistui joulukuussa

Julkaistu 3.1.2019  Päivitetty 4.1.2019

Rikosseuraamusalan tutkinnon juhlalliset päättäjäiset olivat 21.12.2018. Tutkinnon suoritti yhteensä 37. Kaikki valmistuneet työllistyivät.

Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen päättäjäistilaisuudessa kuultiin rehtori Hannu Kiehelän puheen lisäksi Vantaan vankilan johtajaa Tommi Saarista. Saarinen muistutti vastavalmistuneita edessä olevista monenlaisista ammatillisista kehittymis- ja urapolkumahdollisuuksista rikosseuraamusalalla.

Oppilaskunnan edustajien puheessa päällimmäiseksi nousivat opiskelijayhteisössä yhdessä koetut parhaat hetket ja opiskelutovereiden ja opettajien tuki. Vankilavirkailijoiden liiton tervehdyksen esitti puheenjohtaja Antti Santamäki. Tilaisuuden musiikista vastasi Trio Kahlekarkurit.

RSKK on ainoa vankiloiden valvonnan ja ohjauksen tehtäviin pätevöittävä ja alan koulutusta järjestävä oppilaitos. Rikosseuraamusalan tutkinto pätevöittää valvonnan ja ohjauksen tehtäviin vankiloissa. Koulutuksen laajuus on 90 opintopistettä ja koulutus kestää 16 kuukautta. Koulutus antaa opiskelijalle valmiudet rangaistusten tavoitteelliseen, turvalliseen, vaikuttavaan sekä yksilön ihmisarvoa ja -oikeuksia kunnioittavaan täytäntöönpanoon. Tutkinto koostuu perusopinnoista, ammatillisista opinnoista, opinnäytetyöstä ja valinnaisista opinnoista. Rikosseuraamusalan kaksivaiheinen koulutus yhteistyössä Laurea-ammattikorkeakoulun kanssa tarjoaa suurelle osalle rikosseuraamusalan tutkinnon suorittaneista mahdollisuuden erillishaun kautta jatkaa myöhemmin opintojaan Laurea-ammattikorkeakoulun rikosseuraamusalan sosionomitutkintoon.