Kriminologian ja rikosseuraamusalan tutkimuspäivät

Rikosseuraamusalan koulutuskeskus ja Helsingin yliopiston kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti kutsuivat tutkijoita, asiantuntijoita, opiskelijoita ja käytännön työssä toimivia osallistumaan kriminologian ja rikosseuraamusalan tutkimuspäiville 28.-29.11.2018. Edelliset tutkimuspäivät pidettiin vuonna 2016 ja ne keräsivät suuren määrän osanottajia.

Kriminologian ja rikosseuraamusalan tutkimuspäivät

Tutkimuspäivät pidettiin Tikkurilassa Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksessa. Päivien ohjelma koostui asiantuntijoiden yleisluennoista ja rinnakkaisistunnoista.

Rinnakkaisistunnoissa esiteltiin kriminologian ja rikosseuraamusalan tutkimuksia sekä kehittämishankkeita ennakkoon lähetettyjen esitelmäehdotusten pohjalta. Päivien yhteiset teemat liittyvät tänä vuonna viha- ja kyberrikollisuuteen, ääriliikkeisiin ja radikalisoitumiseen sekä teknoseuraamuksiin, mutta tutkijat ja opiskelijat esittelivät myös omia tutkimustuloksiaan kriminologian eri tutkimusalueilta pienryhmissä suomeksi tai englanniksi.

Esitelmät

Tutkimuspäivillä kuulimme esitelmiä useiden valmiiden ja tekeillä olevien tutkimusten ja kehittämishankkeiden aiheista, menetelmistä sekä keskeisistä tuloksista. Mukana oli sekä opinnäytetöitä että laajempia tutkimuksia.

Esitelmien abstrakteista tullaan tekemään kooste, joka julkaistaan näillä verkkosivuilla.

Päivien yhteydessä järjestettiin myös kaikille yhteinen iltatilaisuus 28.11. verkostoitumisen ja rennon yhdessäolon merkeissä.

Kiitos mukana olleille!

Tutustu tutkimuspäivien ohjelmaan. (pdf, 0.12 Mt)

Lisätietoja: Erikoistutkija (Rikosseuraamuslaitos) Henrik Linderborg, p. 029 56 88507, johtaja (Rikosseuraamusalan koulutuskeskus) Hannu Kiehelä, p. 029 56 65030

Esitelmät

Electronic monitoring - a fashionable, but complicated community sanction (pdf, 0.64 Mt)
Actual developments, penal dogmatic and criminological problems in Europe
Professor Frieder Dünkel, Greifswald Universität, Rechts- und Staatswissenschftliche Fakultät

Vankien radikalisoitumisen ennaltaehkäisyä kehitetään vankiloissa: (pdf, 1.75 Mt)
FAIR (FIGHTING AGAINST INMATES’ RADCALISATION)
Tutkija Elina Kervinen, HEUNI

Tutkimushanke rikosurien ja rikollisuuden taustatekijöiden muutoksesta vuosina 1987 – 2015 (pdf, 0.29 Mt)
Yliopistotutkija Mikko Aaltonen, Helsingin yliopisto
Tohtorikoulutettava Karoliina Suonpää, Helsingin yliopisto

Autismikirjon ja ADHD:n esiintyvyys rikostaustaisissa (pdf, 0.74 Mt)
Projektipäällikkö Sanna Kara, Autismisäätiö

Koulutuspudokkuuden yhteys päihdeongelmaisten ihmisten vankeusriskiin orastavassa aikuisuudessa (pdf, 0.12 Mt)
Tutkija Teemu Kaskela, A-klinikkasäätiö

Vangit, penologia ja yhteiskunta - vankien yhteiskuntasuhde penologiassa Suomessa (pdf, 0.81 Mt)Yliopisto-opettaja Mari Suonio, Itä-Suomen yliopisto

Naisvankien väkivaltakertomusten vivahteikas toimijuus ja uhridiskurssineuvottelut (pdf, 5.81 Mt)
Väitöskirjatutkija Vera Virolainen, Tampereen yliopisto

Yhdyskuntapalvelun ja valvontarangaistuksen käyttö seuraamusjärjestelmässä - alueelliset erot, yhdenvertaisuus ja viranomaisprosessien vaikutukset käyttöasteeseen (pdf, 0.58 Mt)
Erikoistutkija Jukka Leinonen, Rikosseuraamuslaitos, keskushallintoyksikkö

Valvontarangaistuksen määrääminen ja täytäntöönpano: (pdf, 0.06 Mt)
Yhdyskuntaseuraamustoimistojen henkilökunnan ja asiakkaiden kokemuksia sekä poimintoja oikeuskäytännöstä
Tohtorikoulutettava Noora Lähteenmäki, Helsingin yliopisto, Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti

Pikaistuksissa vai vakain tuumin? (pdf, 0.5 Mt)
Empiirisiä havaintoja tahallisten henkirikosten rangaistuskäytännöissä esiintyvästä vaihtelusta Suomessa
Tutkijatohtori Mika Sutela, Itä-Suomen yliopisto

Rikollisuuden ”uudet” muodot - Kyberrikollisuuden kriminologinen tutkimus (pdf, 0.35 Mt)
Yliopistonlehtori Matti Näsi, Helsingin yliopisto, Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti

The Impact of the Prison Environment on Behavioral Changes of Inmates: (pdf, 0.54 Mt)
A Study of Inmates in Kosovo and Finland
Professor Ferid Azemi, Kosovo Academy for Public Safety

Vakavien rikosten jälkikäsittely – osapuolten tarpeet ja kokemukset (pdf, 0.48 Mt)
Projektipäällikkö Arja Konttila, Kriminaalihuollon tukisäätiö
Projektisuunnittelija Riikka Hiitelä, Kriminaalihuollon tukisäätiö

Rikostaustaisten työhön kuntoutuksen vaikuttavuus – Näkökulmia kehittämistoimintaan (pdf, 0.2 Mt)
Yliopettaja Teemu Rantanen, Laurea-ammattikorkeakoulu

Digitaalisen ajan uudet kriminalisoinnit (pdf, 7.48 Mt)
Rikosoikeuden professori Sakari Melander, Helsingin yliopisto

Näkökulmia radikalisoitumisen ehkäisyyn (pdf, 0.46 Mt)
Yliopettaja Juha Lavikainen, Rikosseuraamusalan koulutuskeskus

Sosiaalisten suhteiden merkitys rikollisten elämäntavasta irtautumisessa (pdf, 0.49 Mt)
Kriisityöntekijä Hanna Kallioluoma YTK, Tampereen yliopisto

Alentuneesti syyntakeiset vankilapopulaation erityisryhmänä (pdf, 0.15 Mt)
Vs. ylilääkäri Mika Rautanen, Psykiatrinen vankisairaala, Vantaan yksikkö
Väitöskirjatutkija Miisa Törölä, Itä-Suomen yliopisto

Kansalaiset kahleissa – äänestyskäyttäytyminen suljetuissa vankiloissa (pdf, 0.71 Mt)
YTM Titta Räsänen, Tampereen yliopisto

Kriminologian merkityksestä ja asemasta (pdf, 0.65 Mt)
Kriminologian professori Janne Kivivuori, Helsingin yliopisto, Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti


 
Julkaistu 20.12.2018