Rikosseuraamusalan täydennyskoulutus

RSKK:n koulutuskeskus tarjoaa rikosseuraamusalan erityisosaamisen edellyttämää täydennyskoulutusta kaikille alalla työskenteleville ammattilaisille. Täydennyskoulutuksen sisällöt, tavoitteet ja menetelmät tukevat rikosseuraamusalan ydintehtäviä. Ne edesauttavat sekä työntekijöiden ammatillista kehittymistä, että oman työyhteisösi kehittämistyötä.


Koulutuksen teema-alueet

1. Johtaminen ja työyhteisötaidot
Uusien työntekijöiden perehdyttäminen ja virkamiehenä toimiminen.

2. Lähityö
Vuorovaikutus- ja asiakastyö rangaistusten toimeenpanossa.

3. Ohjelmatyö
Uusimisriskiä vähentävät vaikuttamisohjelmat.

4. Turvallisuus
Yksilön ja yhteisön turvallisuus ja voimankäytön välineet.

5. Toiminnan ohjaus
Keskushallinnon tarjoama koulutus ajankohtaisista asioista.

 
Julkaistu 10.2.2020