Jatkokoulutus

Rikosseuraamusalan tutkinnon suoritettuaan opiskelijoilla on mahdollisuus hakeutua jatko-opintoihin ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Kiinnostuksen mukaan kannattaa selvittää muun muassa oman kotipaikkakunnan lähellä olevat koulutusmahdollisuudet. Rikosseuraamusalan ammattikorkeakoulutasoisen tutkinnon (sosionomi) järjestää Laurea-ammattikorkeakoulu yhteistyössä Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen (RSKK) kanssa.

Sosionomi-tutkinnon ja kahden vuoden työkokemuksen jälkeen asianomaiselta alalta voi hakeutua suorittamaan ylempää ammattikorkeakoulututkintoa: sosiaali- ja rikosseuraamusalan johtaminen ja kehittäminen.

(Päivitetty 29.4.2020: aikaisempi vaatimus kolmen vuoden työkokemuksesta on muuttunut kahdeksi vuodeksi lakimuutoksen myötä 1.1.2020.)

Sosionomikoulutus, rikosseuraamusala

Koulutusuudistuksen 2018 myötä aikaisempaa suuremmalla osalla rikosseuraamusalan tutkintokoulutuksen opiskelijoilla on mahdollisuus hakea erillishaun kautta jatkamaan opintojaan Laurea-ammattikorkeakouluun opiskelemaan rikosseuraamusalan sosionomin tutkintoa.

Laurea-ammattikorkeakoulun rikosseuraamusalan sosionomitutkinnon tavoitteena on kouluttaa rikosseuraamusalan ohjaus-, esimies- ja asiantuntijatehtäviin.

Laurea tarjoaa ainoana ammattikorkeakouluna rikosseuraamusalan koulutusta, joka toteutetaan yhteistyössä Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen kanssa.

Lisätietoja rikosseuraamusalan sosionomikoulutuksesta Laurean verkkosivuilta.

Hallintotieteiden maisterin tutkinto

Yliopistollisena vaihtoehtona on jatkaa sosionomi-tutkinnon jälkeen opintoja Itä-Suomen yliopiston (Joensuun kampus) hallintotieteiden maisteriohjelmassa (HTM). Rikosseuraamusalan sosionomit voivat hakeutua tähän erillisvalinnan kautta omassa kiintiössään.

Lisätietoja Itä-Suomen yliopiston verkkosivuilta.

 
Julkaistu 29.4.2020