Tutkintokoulutus

Rikosseuraamusalan tutkintokoulutus antaa kelpoisuuden valvonnan ja ohjauksen tehtäviin vankiloissa ja yhdyskuntaseuraamustoimistoissa. Tutkintonimike on vartija.


RSKK vanginvartijaopiskelijoita kiinniottotilanteen harjoituksessa. Kaksi univormut päällä olevaa opiskelijaa pitää kiinni kolmatta, jolla on vangin asu päällä.
Van­gin­var­ti­jao­pis­ke­li­jat toi­min­nal­li­sis­sa har­joi­tuk­sis­sa.
Vankilan vartijan (vanginvartija) työhön kelpoisuuden antava rikosseuraamusalan tutkintokoulutus poikkeaa monelta osin muihin vartiointitehtäviin pätevöittävästä turvallisuusalan perustutkinnosta. Tutkinnon lähtökohtana ovat laajat vankeinhoidon tehtävät. Tehtäväkenttää määrittää velvollisuus huolehtia yhteiskunnan, henkilökunnan ja vankien turvallisuudesta. Työn tavoite on toimia vangin kanssa niin, että tämän valmiudet elää rikoksetonta elämää paranevat.

Tutkintokoulutuksesta valmistuneet työllistyvät hyvin heti opintojen jälkeen Suomen vankiloihin (Rikosseuraamus.fi) . Jo opintoaikana tehdään palkallista harjoittelua tulevissa työpaikoissa.


Lue lisää:

Ammattina vartija
Haku koulutukseen
Opiskelijavalinta
Opiskelu RSKK:ssa
Jatkokoulutus

Opetussuunnitelma_2022-2024_RSKK_tutkintokoulutus.pdf [pdf, 8.2 MB]
Tiedostoon on 9.5.2023 korjattu muutaman opintojakson laajuus (op).

Opintojen jaksotus, opiskelijan etuudet ja säännöt 2022-2024 [pdf, 5.5 MB]
Tiedostoon on 12.5.2023 päivitetty opintojen jaksotusta, majoitusta, koulumatkatukea, työssäoppimisajan palkkaa ja opiskelijaterveydenhuoltoa koskevia osioita.

Julkaistu 12.5.2023