Tutkintokoulutus

Rikosseuraamusalan tutkintokoulutus antaa kelpoisuuden valvonnan ja ohjauksen tehtäviin vankiloissa ja yhdyskuntaseuraamustoimistoissa. Tutkintonimike on vartija.

Julkaistu 1.3.2023