Tiedonhaku- ja kaukopalvelu

Tiedonhaku

Tiedonhakuja kirjaston käytössä olevista tietolähteistä tehdään vain virkakäyttöä varten rikosseuraamusalan henkilöstölle. Alan opiskelijoita opastetaan opiskeluun liittyvissä tiedonhauissa.

Kaukopalvelu

Kirjasto välittää kaukolainoja vain virkakäyttöä varten rikosseuraamusalan henkilökunnalle.

Kirjaston kokoelmista lähetetään kaukolainoja ja jäljenteitä muille kirjastoille. Kaukopalvelussa noudatetaan yleisiä voimassaolevia kaukopalveluohjeita.

Kaukopalvelu on maksullista toimintaa, hinnat on ilmoitettu palveluhinnastossa.

 
Julkaistu 7.10.2015