Jatkokoulutus

Rikosseuraamusalan tutkinnon suoritettuaan opiskelijoilla on mahdollisuus hakeutua jatko-opintoihin ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Kiinnostuksen mukaan kannattaa selvittää muun muassa oman kotipaikkakunnan lähellä olevat koulutusmahdollisuudet. Rikosseuraamusalan ammattikorkeakoulutasoisen tutkinnon (sosionomi) järjestää Laurea-ammattikorkeakoulu yhteistyössä Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen (RSKK) kanssa.

Sosionomi-tutkinnon ja kolmen vuoden työkokemuksen jälkeen voi hakeutua suorittamaan ylempää ammattikorkeakoulututkintoa: sosiaali- ja rikosseuraamusalan johtaminen ja kehittäminen.

Sosionomikoulutus, rikosseuraamusala

Koulutusuudistuksen 2018 myötä aikaisempaa suuremmalla osalla rikosseuraamusalan tutkintokoulutuksen opiskelijoilla on mahdollisuus hakea erillishaun kautta jatkamaan opintojaan Laurea-ammattikorkeakouluun opiskelemaan rikosseuraamusalan sosionomin tutkintoa.

Laurea-ammattikorkeakoulun rikosseuraamusalan sosionomitutkinnon tavoitteena on kouluttaa rikosseuraamusalan ohjaus-, esimies- ja asiantuntijatehtäviin.

Laurea tarjoaa ainoana ammattikorkeakouluna rikosseuraamusalan koulutusta, joka toteutetaan yhteistyössä Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen kanssa.

Lisätietoja rikosseuraamusalan sosionomikoulutuksesta Laurean verkkosivuilta.

Hallintotieteiden maisterin tutkinto

Yliopistollisena vaihtoehtona on jatkaa sosionomi-tutkinnon jälkeen opintoja Itä-Suomen yliopiston (Joensuun kampus) hallintotieteiden maisteriohjelmassa (HTM). Rikosseuraamusalan sosionomit voivat hakeutua tähän erillisvalinnan kautta omassa kiintiössään.

Lisätietoja Itä-Suomen yliopiston verkkosivuilta.

 
Julkaistu 10.2.2020