Rikosseuraamusalan koulutuskeskus (RSKK) on Rikosseuraamuslaitoksen valtakunnallinen yksikkö. Koulutuskeskus on perustettu 1976.

RSKK on ainoa vankiloiden valvonnan ja ohjauksen tehtäviin pätevöittävä ja alan koulutusta järjestävä oppilaitos. Koulutuskeskus tarjoaa rikosseuraamusalan tutkintokoulutusta sekä ammattitaitoa ylläpitävää, täydentävää ja lisäävää koulutusta. Koulutuskeskuksen yhteydessä toimii kriminologian alan tieteellinen erikoiskirjasto.

Rikosseuraamusalan koulutuskeskus toteuttaa oppi- ja tutkimuslaitosten kanssa yhteistyössä rikosseuraamusalan ylintä ammatillista koulutusta sekä osallistuu aktiivisesti alan työelämän kehittämiseen ja uusintarikollisuutta vähentävien ohjelmien kouluttamiseen, kehittämiseen ja arviointiin.
Koulutuskeskus toimii myös alansa pohjoismaisena tietokeskuksena ja osallistuu suunnitelmallisesti ja aktiivisesti rikosseuraamusalan koulutusta koskevaan kansainväliseen yhteistyöhön.

Tiedotteet

Sivun alkuun |