Rikosseuraamusalan koulutuskeskus on Rikosseuraamuslaitoksen valtakunnallinen yksikkö. Koulutuskeskus on perustettu 1976. Koulutuskeskus antaa rikosseuraamusalaan liittyvää tutkintokoulutusta sekä ammattitaitoa ylläpitävää, täydentävää ja lisäävää koulutusta. Koulutuskeskuksen yhteydessä toimii kriminologian alan tieteellinen erikoiskirjasto.

Rikosseuraamusalan koulutuskeskus toteuttaa oppi- ja tutkimuslaitosten kanssa yhteistyössä rikosseuraamusalan ylintä ammatillista koulutusta sekä osallistuu aktiivisesti alan työelämän kehittämiseen ja uusintarikollisuutta vähentävien ohjelmien kouluttamiseen, kehittämiseen ja arviointiin.

Koulutuskeskus toimii myös alansa pohjoismaisena tietokeskuksena ja osallistuu suunnitelmallisesti ja aktiivisesti rikosseuraamusalan koulutusta koskevaan kansainväliseen yhteistyöhön.

Seuraava hakuaika tutkintokoulutukseen alkaa 2.1.2018. Lisätietoja ja yksityiskohtaiset ohjeet löytyvät Tutkintokoulutus-osiosta.

Sivun alkuun |